1. 1.1995 жылғы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданған Қазақстан Республикасының Конституциясы.
 2. 2.«Халықтың денсаулығы мен денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектен № 193-IV Кодексі.
 3. 3.«2016-20106 жылдарға Қазақстан Республикасы денсаулық сақтауды дамыту «Денсаулық» Мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 15 қаңтардан № 176 жарлығы.
 4. 4.«Мемелекеттік қорғанысқа жататын нысандардың кейбір сұрақтары» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 7 қазаннан № 1151 қаулысы.
 5. 5.«2016-2020 жылдарға Қазақстан Республикасы обадан энзоотиялық аумақтарында санитарлық-эпидемияға қарсы және санитарлық-алдын алу іс-шараларын жүргізу туралы» Қазақстан Республикасы Бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 27.11.2015 жылғы № 20 қаулысы.
 6. 6.№ 21қаулысы.
 7. 7.«Қазақстан Республикасының аумағында контагиозды вирусты қызбалардың енуіне және таралуына алдын алу іс-шараларын күшейту туралы» Қазақстан Республикасы Бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 2014 жылғы 28 тамыздан 18 қаулысы.
 8. 8.1 – БМД қаулысы.
 9. 9.«Кедендік одақтың кедендік шекарасына сәйкес Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасында жұқпалы және паразитарлық аурулардың енуі мен таралуын санитарлық-карантиндік бақылау, және Қазақстан Республикасының шекарасы мен аумағын санитарлық қорғауды қамтамасыз ету Қағидаларын Бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 18 ақпаннан
 10. 10.«Инфекциялық аурулардың (обаның, тырысқақтың) алдын алу бойынша санитарлық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» санитарлық қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 25 ақпандағы №131 бұйрығы.
 11. 11.«Ықтимал қауіпті химиялық және биологиялық заттарды пайдаланатын зертханаларға қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» санитарлық қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 15 сәуірдегі №338 бұйрығы.
 12. 12.«Аса қауіпті инфекциялық аурулардың алдын алу бойынша санитарлық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» санитарлық қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 25 ақпандағы №136 бұйрығы.
 13. 13.«Қазақстан Республикасының аумағында шектеу іс-ашаралы, сонымен қатар карантинді жүзеге асыру Қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы №239 бұйрығы.
 14. 14.«Паразиттік аурулардың алдын алу бойынша санитарлық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» санитарлық қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы №283 бұйрығы.
 15. 15.«Пайда болу қаіпі бар және олардың таралуы карантинмен қоса қойылатын шектеулер кезінде, жұқпалы аурулардың тізімін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 25 ақпандағы №130 бұйрығы.
 16. 16.«Профилактикалық (иммунобиологиялық, диагностикалық, дезинфекциялаушы) препараттарды сақтау, тасымалдау және пайдалану Қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 4 ақпандағы №76 бұйрығы.
 17. 17.«Дезинфекция, дезинсекция және дератизацияны ұйымдастыруға және өткізуге қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» санитарлық қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 27 қаңтардан №48 бұйрығы.
 18. 18.«Қарсы профилактикалық егулер жүргізілетін инфекциялық аурулармен ауыратын науқастарға қатысты санитариялық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы №215 бұйрығы.
 19. 19.«Өндіріс жәнетұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы №176 бұйрығы.
 20. 20.«Халықты алдын-ала (профилактикалық) екпе жүргізуге қойлатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 6 наурыздағы №190 бұйрығы.
 21. 21.«Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» Санитарлық қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 24 ақпандағы № 127 бұйрығы.
 22. 22.«Міндетті медициналық қарауды өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 24 ақпандағы № 128 бұйрығы.