Ассоциация биологической  безопасности по Центральной Азии и Кавказу

ҚКЗИҒО Орталық Азия мен Кавказ елдерінің биологиялық қауіпсіздік Ассоциациясын құрушыларының бірі болып табылады (ОАКЕБҚА). ОАКЕБҚА —үкіметтік емес коммерциялық емес ұйым, ол ғылыми-зерттеу, оқу-дайындық және тәжірибелік жұмыстарды орындауда өз мүшелерін биоқауіпсіздік пен биоқорғаныс сұрақтары бойынша заңды және жеке тұлғаларды біріктіреді.

 www.bacac.kz